spectaculum

Vyberte váš jazyk

 fb black  yt black

 

Summer Time Music 2024 / Letná Škola Hudby 2024

Summer Time Music (Letná škola hudby) predstavuje intenzívne interpretačné kurzy, kde individuálne hodiny aj skupinová práca spolu podporujú rast každého študenta. Hodnotou tejto školy je jej osobitný prístup k účastníkom – každý z nich má za týždeň 5 súkromných hodín so svojím učiteľom, čím sa aj značne obmedzí počet študentov pri každom učiteľovi (/v každom odbore) na 4 - 5, a tak sa vytvára úzka interaktívna skupina. Ďalšími aktivitami sú skúšky ensemblov, hromadné workshopy, jam sessions a dva koncerty - jeden lektorský a jeden študentský.

Zámer celého kurzu je pracovať na muzikanstve vo svojej podstate, kde lektori vedú svojich študentov do hĺbkového porozumenia hudby ako žijúceho organizmu, ktorý sa skladá z mnohých súčinných prvkov. Prvá letná škola sa realizovala v roku 2020 v Dolnom Kubíne a hneď sa etablovala ako miesto mimo obyčajného života (a mobilného signálu) uprostred prírody, kde nie je nič iba hudba, okolo ktorej sa tvorí nádherný týždeň intenzívneho cvičenia, drahocenných stretnutí a ľudskosti. Projekt prepája spoluprácu nadšencov z občianskych združení, umelcov na voľnej nohe a zástupcov zriaďovanej kultúry (Konzervatórium Žilina, Oravské kultúrne stredisko, ZUŠ Petra Michala Bohúňa).
 
Lektori: 
LENKA DUSILOVÁ (CZ)– spev, improvizácia, songwriting
ROBERT BALZAR (CZ) – kontrabas, basová gitara, kompozícia
JÁN KOPĆÁK (SK) - dychové nástroje, kompozícia
DANIEL ŠOLTIS (SK) – bicie nástroje, kompozícia
DANIEL ŠPINER (SK) – klavír, akordeón, kompozícia
BERNARD MASELI (PL) – vibrafón
KORNEL FEKETE KOVACS (HU) – vedúci ansámblov
 
Short description in English
 
Summer Time Music 2024
 
Summer Time Music is an intensive interpretation course, where both individual lessons and group practice support each other in student‘s individual growth. The value of this school is its individual approach to the student - everyone attends 5 private classes with their teacher during the week. As a result, the number of students is limited to 4 - 5 per teacher (/within discipline) and hence the participants create a small, interactive group.
 
The focus is kept on musicianship at its core, where lecturers lead their students to an in-depth perception of music as a living organism consisting of numerous coexisting elements. The first Summer Time Music took part in 2020 in Dolný Kubín (Slovakia) and immediately established itself as a place outside of ordinary life (and mobile signal) in the middle of nature, with nothing but music to make up a fantastic week of practice, precious encounters, and humanity.
 
Lecturers: 
LENKA DUSILOVA (CZ) – vocals, songwriting, improvisation
ROBERT BALZAR (CZ) – double bass, bass guitar, composition 
JAN KOPCAK (SK) - saxophone, woodwinds, composition
DANIEL SOLTIS (SK) – drums, composition
DANIEL SPINER (SK) – piano, keyboards, composition
BERNARD MASELI (PL) – vibraphone
KORNEL FEKETE KOVACS (HU) – ensemble leader
 

Program aktivít:

 
Úvodné workshopy
08.- 09.4.2024, Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, Praha
10.4.2024, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katovice
11.04.2024, Konzervatórium Žilina, Žilina
12.04.2024, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapešť
 
Summer Time Music 2024, 
11.-16.8.2024
 
13.8.2024, Vyšný Kubín, Koncert lektorov
11.-15.8.2024, Dolný Kubín, Skupinové workshopy
11.-15.8.2024, Dolný Kubín, Skúšky kapiel
12.-16.8.2024, Dolný Kubín, Individuálne hodiny
15.8.2024, Dolný Kubín, Koncert študentov
 
 
Partneri projektu/The list project partners
 
Konzervatórium Žilina: www.konza.sk
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka: www.kjj.cz
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem: www.uni.lisztacademy.hu
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: am.katowice.pl
 
 
fpu
 

www.visegradfund.org