SUMMER TIME POP

fb black

Letná škola hudby

Letná škola vedená ako interpretacné kurzy,Letná škola vedená ako interpretacné kurzy,ktoré budú prebiehat na úrovni individuálnychhodín s lektormi, ako aj kolektívnych hraní.Urcená je predovšetkým študentom konzervatóriía vysokých škôl hudobného zamerania,aby si tým rozšírili obzory a nadobudli novézrucnosti pod vedením popredných lektorov smedzinárodným pôsobením. Zameriame sahlavne na interpretacnú, kompozicnú atextársku stránku. Impulzom pre vznik projektuje snaha o posilnenie multižánrového vnímaniahudby na Slovensku a jeho priblíženie budúcimprofesionálnym umelcom s klasickýmvzdelaním. Práve im chce projekt ukázatmožnosti presahov do iných žánrov.Dlhodobým cielom projektu je vychovávat aposúvat mladých hudobníkov pôsobiacich vrôznych oblastiach hudby na Slovensku.

 

 

Výuka bude prebiehať v 3 formách:

individuálne hodiny hry/ spevu – práca na technike hry,individuálne hodiny hry/ spevu – práca na technike hry,improvizácii, mentoring autorskej tvorby študentov

workshopy k vybraným témam – zamerajú sa na špecifické(i nehudobné) oblasti ako napr. PR, produkcia, booking, novéelektronické prvky a možnosti v hudbe... rozšíria študentomhorizonty a budú inšpiráciou v oblastiach, ktoré sú prehudobných profesionálov dnešnej doby nutné

jam sessions – cielom je zdokonalenie vnímania skupinyštudentami - naucit sa v danom momente vnímat skupinu akojeden organický celok. Jam sessions bude aj priestor, kde sištudenti budú môct prakticky vyskúšat svoje novonadobudnutézrucnosti, súhru s ostatnými hudobníkmi a interpretáciu svojichautorských skladieb

Účastníci

Letná škola hudby je urcená mladým hudobníkomLetná škola hudby je urcená mladým hudobníkom(predovšetkým z radov študentov konzervatórií avysokých škôl s hudobným zameraním, tým ktoríchcú tvorit a pôsobit na hudobnej scéne, alebosa o nej nieco viac dozvediet. Pod vedenímskúsených lektorov si naši študenti môžuvylepšit svoju individuálnu techniku hry,improvizáciu a zapracovat aj na vlastnýchkompozíciách, ktoré so sebou budú môct nakurzy priniest. Spolocné hodiny budú zameranéna skvalitnenie súhry v skupine, na to, abyprodukovaná hudba znela ako jednotný „živýorganizmus“ tvorený jednotlivými hudobníkmi.V nich úcastníci pocítia a pochopia kúzlo„spolocného diela“, v ktorom nad záujmomjednotlivca stojí spolocný zvuk a súhra. Každý zlektorov si vyberie na základe prijatýchprihlášok maximálne 5 študentov, s ktorýmibude pocas letnej školy spolupracovat.

Lektori

Lektori projektu aktuálne pôsobia v rôznych oblastiachLektori projektu aktuálne pôsobia v rôznych oblastiachhudby. Väcšina z nich však absolvovala klasické hudobnévzdelanie. Vdaka tomu sú schopní študentom predatpresahy z rôznych hudobných štýlov, ktoré sú preskvalitnenie multižánrového vnímania hudby nutné. Svojeskúseností lektori odovzdajú v oblasti interpretacnej ataktiež v oblasti kompozicnej a textárskej (predovšetkýmpocas individuálnych lekcií).

Individuálna

Individuálne lekcie (každý úcastník bude mat denne sIndividuálne lekcie (každý úcastník bude mat denne slektorom 1 individuálnu hodinu). Tie budú lektorom „šité namieru“ úcastníka. Venované budú konkrétnym potrebám adispozíciám študenta.

 

 


balzar

 

Robert Balzar

basová gitara/ kontrabas 

Robert Balzar patrí k najvýraznejším inštrumentalistom našej scény. V 80.rokoch hrával v Orchestru Československé Televize. Od 90.rokov sa stal členom doprevádzajúcej kapely Hany Hegerovej. V roku 1996 zakladá skupinu Robert Balzar Trio a o 2 roky neskôr sa stáva členom funkovej skupiny J.A.R. Na pódiách ho najčastejšie vidíme v spoločnosti Dana Bártu – či už v zoskupení Illustratospehre alebo v zostave Dan Bárta a Robert Balzar Trio. Projektovo spolupracoval aj s ďalšími osobnosťami hudobnej scény: Kurt Elling, Joe Newman, Wynton Marsalis, John Abercrombie, Hal Galper, Benny Bailey... Okrem koncertnej činnosti Robert taktiež komponuje skladby a učí.

Výuka

- rytmus-groove, swing (trioly) funky (šestnátsky)

- harmónia pop-jazz (akordy, spoje, alterácie)

- melódie-improvizácie

- technika nástroja, interpretácia


 kopcak 01  

Ján Kopčák

dychové nástroje 

Už pocas svojich umeleckých štúdií (Konzervatórium Žilina a Kunstuniversität Graz) patril k  najúspešnejším študentom a Už pocas svojich umeleckých štúdií (Konzervatórium Žilina a Kunstuniversität Graz) patril k  najúspešnejším študentom a získal viaceré ocenenia a štipendiá (2008 - 1.Miesto na Sútaži Slovenských Konzervatórií, v druhej kategórii Klasický saxofón,2009 Štipendium mesta Graz, 2010 Štipendium Landwirtschaftskammer Graz, 2011 Štipendium Kunstuniversität Graz). Ponich sa usídlil v Košiciach, kde pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu Košice (Timonova). Ján hrá na viacerých dychovýchnástrojoch – soprán, alt, tenor a barytón saxofóny, priecna flauta, pikola, klarinet, basklarinet a duduk. Vdaka tomu sa dokáževšestranne uplatnit ci vo svojich vlastných projektoch (Zen Saxophone, Musica Vista), alebo v projektoch ku ktorým jeprizvaný na hostovanie (Marián Cekovský, Peter Lipa, I.M.T. Smile, Peter Nagy, Jozef Hollý, Papyllon, Eniesa, ZVA 12-28Band...).

Výuka

- saxofón, klarinet, flauta (technika hry, hranie v rôznych štýloch a improvizácia)

- ostatné dychové nástroje (improvizácia, technické cvicenia, teória hry)

- saxofón s efektami (používanie gitarových efektov a looperov)


 koscova 01  

Katarína Koščová

spev, songwriting 

Spevácka, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala ako „prvá slovenská Superstar“ (2005). Odvtedy sme svedkami je jSpevácka, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala ako „prvá slovenská Superstar“ (2005). Odvtedy sme svedkami jej kontinuálneho umeleckého rastu, môžeme ju vidiet ako v roli spevácky, textárky i skladatelky. Zjavný je jej jemnocit, zmyselpre hlbku ci múdrost prejavená ako v textoch, tak aj v schopnosti dat vyniknút kráse hudby nad vlastným egom. Jej ostatný album Hranica dažda je dôkazom všestranných Katkiných kvalít a jej umeleckej i ludskej zrelosti. 15 rokov tvorí stabilnú hudobnú dvojicu s klaviristom Danielom Špinerom. Z jej bohatých hudobných spoluprác môžeme spomenút kapelu Nerež, Geišbergovcov alebo úcast na albume Michala Horácka Ceský kalendár.

Výuka

- vytvorenie priestoru pre hladanie vlastnej hudobnej identity

- tvorba textu

- tvorba harmónie

- výstavba piesne

- kreatívny songwriting

- schopnost originálnej interpretácie diela - aranžmá

- multižánrovost

- schopnost „vedenia“ hudobníckej skupiny z pozície speváka (na základe jeho potrieb)


gall

 

Daniel Šoltis

bicie nástroje

Vďaka jeho energickému, flexibilnému, ale zároveň citlivému bubeníckemu štýlu, patrí k veľmi vyhľadávaným bubeníkom na Európskej hudobnej scéne. Od roku 1999 žije v Prahe, kde študoval Konzervatórium J. Ježka, Vyššiu Odbornú Školu s jazzovým zameraním a v roku 2012 ukončil magisterské štúdium na prestížnej Jazzovej Akadémii v Katowiciach (PL).
Je zakladajúcim členom výnimočnej Česko-Slovenskej jazzovej skupiny Vertigo, medzinárodného hudobného zoskupenia ''MaBaSo''(Maseli-Baranski-Šoltis), ktorého lídrom je rešpektovaný Poľský vibrafonista Bernard Maseli a ďalej členom legendárnej kapely -123minut. Spolupracoval s radou ďalších osobností domácej aj zahraničnej hudobnej scény: Arturo Sandoval, Linley Marthe, Erik Truffaz, Ivan Tásler, Jana Kirschner, Vince Mendosa, Ingrid Jensen, Ed Partyka, Ben Wendel, Yvonne Sanchez, Marta Kubišová, Peter Lipa a mnoho ďalších. Okrem koncertnej činnosti pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu J. Ježka a Hudobnej Akadémii v Prahe.

Výuka

- technika nástroja, koordinácia, interpretácia
- základy polymetrie a rytmické delenie
- indický rytmický systém ''konnakol''
- melodické vnímanie hry na sadu
- hudobná komunikácia a improvizácia

 


spiner

 

Daniel Špiner

klavír a akordeón

Narodil sa v Levoči, študoval na konzervatóriu v Košiciach a následne na Vysokej škole so zameraním na klasickú vážnu hudbu. Vyštudoval štvorročné štúdium jazzovej hudby, improvizácie a jazzovej interpretácie. Momentálne sa venuje koncertnej aj kompozičnej činnosti. Koncertne spolupracuje už 14 rokov s Katarínou Koščovou. Spolupodieľal sa na jej viacerých albumoch. Šesť rokov koncertuje aj s Martinom Geišbergom a ich posledný album "Na modrej Planéte" bol ocenený v kategórii world/jazz music na Rádiohlavách za rok 2019. Z ďalších spoluprác stojí za spomenutie letná koncertná spolupráca s Katarínou Knechtovou a posledný rok je prizývaný aj na koncerty so Simou Martausovou. Koncertne a divadelne spolupracuje aj v projekte "Korene" - hudobno poetické predstavenie Slovenského Národného divadla v spolupráci s Táňou Pauhofovou.Autorsky a kompozične sa realizuje v rôznych divadlách po Európe, hlavne však na Slovensku a v Čechách. Od bábkových divadiel, cez činoherné predstavenia a muzikály. Účinkuje v nich nielen ako klavirista, autor a aranžér, ale aj ako hráč na akordeón. Pedagogickej činnosti sa v súčasnosti venuje v rámci súkromných lekcií, no bol aj pedagógom na konzervatóriu.

Výuka

Piano

- štýlová interpretácia v rámci jazzovej, klasickej a populárnej hudby

- hudobný klavírny sprievod speváka, ako na to, v rámci rôznych hudobných žánrov a štýlov, no aj v inštrumentálnych skladbách

- improvizácia s dôrazom na jazzovú hudbu,

Syntetizátor

-práca so zvukom, modulácia zvuku a výber zvuku

- aranžovanie hudby za pomoci syntetických zvukov

Akordeón

- využitie ako farebný hudobný prvok na motivickú prácu a beglajty

Kompozícia

- kompozične princípy na skladanie piesní, harmonické vzťahy, analýza skladieb a piesní a ich využitie pre vlastnú tvorbu

- nahrávanie a záznam zvuku a práca s programom Ableton Live


Workshopy
belak 01

Tomáš Balák

Zvukový majster, hudobný skladatel, pedagóg a klavirista pochádzajúci zNámestova. Je absolventom Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vBratislave, kde aj momentálne pokracuje v štúdiu na doktorandskomstupni - odbor Zvuková skladba. Je zakladatelom Deccatree studio, ktorésa venuje prevažne nahrávaniu a zvukovej postprodukcii audiovizuálnychdiel. Každorocne sa podiela na tvorbe televíznych seriálov, hudobnejprodukcii CD a zvukovému dizajnu reklám.


zembery 01

Štefan Žembéry

Manažér, zvukár a srdce firmy Media4You, ktorá oficiálne funguje na scéne kultúrno-kreatívneho priemyslu od roku 2014, no jej korene siahajú až doroku 2004. Za 7 rokov svojej oficiálnej cinnosti, sa firma Media4You etablovala na rôznych kultúrno-spolocenských akciách, na ktorých sa podielala nielen ako dodávatel techniky, ale mnohokrát aj ako organizátor. Zo všetkých spomenme hlavne Gospel Workshop Trstená (2013-2019), Námestovské beneficné koncerty (2014 - 2019), oslavy Silvestra na Grand Hoteli Kempinski (2014-2018) a hoteli Grand v Jasnej (2019), Festival Verím Pane (2017 - 2019), Námestovský pivný festival (2015-2019), Talkshow Jakuba Ptacina (2017-2019).Pocas svojej cinnosti sme obslúžili stovky známych aj menej známych hudobníkov a kapiel (Katka Košcová, Mária Círová, Vidiek, Adam Durica,Smola a hrušky, Beáta Dubasová, Vašo Patejdl, Peter Bic Projekt, PeterLipa...).

Témy workshopov budú vytvorené na základe

potrieb a požiadaviek účastníkov letnej školy.

 

 

Koncerty

Koncert pedagógov

Zaciatkom týždna sa lektori predstavia v samostatnom koncerteZaciatkom týždna sa lektori predstavia v samostatnom koncertepre úcastníkov kurzov i verejnost.

Jam session

Pocas kurzov prebehnú kolektívne muzicírovania, v ktorých Pocas kurzov prebehnú kolektívne muzicírovania, v ktorých študenti môžu pod vedením lektorov prakticky vyskúšat svoje novonadobudnuté zrucnosti, vyskúšat si súhru v rôznych formáciách a odohrat s nimi svoje autorské skladby, na ktorých budú pocas kurzov pracovat. Úcastníci budú lektormi v jamsessions vedení k zdokonaleniu vnímania skupiny - namiesto svojich individuálnych záujmov sa budú ucit v danom momente vnímat skupinu ako jeden organický celok.

Záverečný koncert

Koncert, ktorý bude vytvorený pocas letnej školy. Na Koncert, ktorý bude vytvorený pocas letnej školy. Na úcinkovanie na nom budú na základe celotýždennej prácelektormi vybraté najlepší študenti, formácie a skladby.

 

 

 

Program

Nedeľa
príchod účastníkov
16.30 - 18.00 – workshop
19.30 - 21.30 – jam sesion

Pondelok
08:30 – 13:30 individuálne hodiny
15:30 – 17:00 workshop (bude upresnené)
19:30 – 21:30 jam session

Utorok
08:30 – 13:30 individuálne hodiny
15:30 – 17:00 workshop (bude upresnené)
19:00 – 21:00 koncert pedagógov

Streda
08:30 – 13:30 individuálne hodiny
15:30 – 17:00 workshop (bude upresnené)
19:30 – 21:30 jam session

Štvrtok
08:30 – 13:30 individuálne hodiny
15:30 – 17:00 workshop (bude upresnené)
19:30 – 21:00 záverečný koncert účastníkov

Piatok
08:30 – 13:30 individuálne hodiny

 

 

Cena Letnej školy je 400€ účastnícky poplatok

(vrátane stravy a ubytovania)

účastnícky poplatok: 200 eur - bez stravy a ubytovania 100 eur - pozorovateľ

 

 

Pre 10 účastníkov zo sociálne slabšieho prostredia poskytla Nadácia SPP tento rok štipendium

vo výške 200 eur. Pre zaradenie do výberu stačí do 30.5. poslať motivačný list a nahrávku svojej hudby na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

 

Miesto konania hotel Orava: http://hotelorava.sk

Informácia k storno poplatku za pobyt na letnej škole: 3 týždne vopred - 30 % 14 dní - 50 % 10 a menej dní - 70 %

(alebo nájdenie adekvátnej náhrady za seba - v akomkoľvek čase)

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU