SUMMER TIME POP

fb black

 

Letná škola hudby

Letná škola vedená ako interpretačné kurzy, ktoré budú prebiehať na úrovni individuálnych hodín s lektormi, ako aj kolektívnych hraní. Určená je predovšetkým mladým hudobníkom, tým ktorí chcú tvoriť a pôsobiť na hudobnej scéne, alebo sa o nej niečo viac dozvedieť.Cieľom je aby si rozšírili obzory a nadobudli nové zručnosti pod vedením popredných lektorov s medzinárodným pôsobením. Zameriame sa hlavne na interpretačnú, kompozičnú a textársku stránku. Impulzom pre vznik projektuje snaha o posilnenie multižánrového vnímania hudby na Slovensku a jeho priblíženie budúcim profesionálnym umelcom s klasickým vzdelaním. Práve im chce projekt ukázať možnosti presahov do iných žánrov. Dlhodobým cieľom projektu je vychovávať a posúvať mladých hudobníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach hudby na Slovensku..

 

 

Výuka bude prebiehať v 3 formách:

individuálne hodiny hry/ spevu – práca na technike hry, improvizácii, mentoring autorskej tvorby študentov

 

workshopy k vybraným témam – zamerajú sa na špecifické (i nehudobné) oblasti ako napr. PR, produkcia, booking, nové elektronické prvky a možnosti v popmusic... rozšíria študentom horizonty a budú inšpiráciou v oblastiach, ktoré sú pre hudobných profesionálov dnešnej doby nutné

 

jam sessions – cieľom je zdokonalenie vnímania skupiny študentami - naučiť sa v danom momente vnímať skupinu ako jeden organický celok. Jam sessions bude aj priestor, kde si študenti budú môcť prakticky vyskúšať svoje novonadobudnuté zručnosti, súhru s ostatnými hudobníkmi a interpretáciu svojich autorských skladieb

 

 

Účastníci

Letná škola hudby je určená mladým hudobníkom, tým ktorí chcú tvoriť a pôsobiť na hudobnej scéne, alebo sa o nej niečo viac dozvedieť. Pod vedením skúsených lektorov si naši študenti môžu vylepšiť svoju individuálnu techniku hry, improvizáciu a zapracovať aj na vlastných kompozíciách, ktoré so sebou budú môcť nakurzy priniesť. Spoločné hodiny budú zamerané na skvalitnenie súhry v skupine, na to, aby produkovaná hudba znela ako jednotný „živý organizmus“ tvorený jednotlivými hudobníkmi.V nich účastníci pocítia a pochopia kúzlo„spoločného diela“, v ktorom nad záujmom jednotlivca stojí spoločný zvuk a súhra. Každý z lektorov si vyberie na základe prijatých prihlášok maximálne 5 študentov, s ktorými bude počas letnej školy spolupracovať.

 

 

Lektori

Lektori projektu aktuálne pôsobia v rôznych oblastiach hudby. Väčšina z nich však absolvovala klasické hudobné vzdelanie. Vďaka tomu sú schopní študentom predať presahy z rôznych hudobných štýlov, ktoré sú preskvalitnenie multižánrového vnímania hudby nutné. Svoje skúseností lektori odovzdajú v oblasti interpretačnej a taktiež v oblasti kompozičnej a textárskej (predovšetkým počas individuálnych lekcií).

 

 

Individuálna

Individuálne lekcie (každý účastník bude mať denne slektorom 1 individuálnu hodinu). Tie budú lektorom „šité namieru“ účastníka. Venované budú konkrétnym potrebám a dispozíciám študenta..

 

 

adamov

Peter Adamov

spev, kompozícia, text

Na štúdium žilinského konzervatória nadviazal štúdiom operného spevu na Vysokej škole múzických umení pod vedením Petra Mikuláša. Po ukončení štúdia odchádza na muzikálovú scénu do Prahy. Tu postupne pôsobí v divadle Broadway, v Puppet Theatre a v divadle Archa. So zoskupením Beatburgerband na nemeckom Hiphopkempe vyhrávajú titul majstrov sveta v skupinovom beatboxe. V roku 2003 sa stáva víťazom slovenskej Coca-Cola Popstar a vydáva album „Keď“ v Sony Music. Následne sa Peter rozhodol stiahnuť z popovej scény a pracovať na svojich zložitejších kompozíciách. Koncertuje v mnohých krajinách a svetadieloch a svoj repertoár rozširuje skrz početné jazyky, žánre, nástroje a hudobné spolupráce. V septembri 2019 vydáva svoj nový autorský album Bonbon (je autorom všetkých kompozícií, väčšiny textov i aranžmánov). Okrem spevu sa venuje aj skladbe a písaniu textov (v slovenčine, češtine, angličtine či taliančine). Doprevádza sa na klavíri a gitare, a hrá aj na ďalších nástrojoch.

 

Výuka

- tvorba textu (slovensky, anglicky, taliansky)

- tvorba harmónie

- výstavba piesne

- kreatívny songwriting

- schopnosť originálnej interpretácie diela - aranžmá

- multižánrovosť

- schopnosť „vedenia“ hudobníckej skupiny z pozície speváka (na základe jeho potrieb)

 


balzar

 

Robert Balzar

basová gitara/ kontrabas 

Robert Balzar patrí k najvýraznejším inštrumentalistom našej scény. V 80.rokoch hrával v Orchestru Československé Televize. Od 90.rokov sa stal členom doprevádzajúcej kapely Hany Hegerovej. V roku 1996 zakladá skupinu Robert Balzar Trio a o 2 roky neskôr sa stáva členom funkovej skupiny J.A.R. Na pódiách ho najčastejšie vidíme v spoločnosti Dana Bártu – či už v zoskupení Illustratospehre alebo v zostave Dan Bárta a Robert Balzar Trio. Projektovo spolupracoval aj s ďalšími osobnosťami hudobnej scény: Kurt Elling, Joe Newman, Wynton Marsalis, John Abercrombie, Hal Galper, Benny Bailey... Okrem koncertnej činnosti Robert taktiež komponuje skladby a učí.

 

Výuka

- rytmus-groove, swing (trioly) funky (šestnátsky)

- harmónia pop-jazz (akordy, spoje, alterácie)

- melódie-improvizácie

- technika nástroja, interpretáciagall

 

Daniel Šoltis

bicie nástroje

Vďaka jeho energickému, flexibilnému, ale zároveň citlivému bubeníckemu štýlu, patrí k veľmi vyhľadávaným bubeníkom na Európskej hudobnej scéne. Od roku 1999 žije v Prahe, kde študoval Konzervatórium J. Ježka, Vyššiu Odbornú Školu s jazzovým zameraním a v roku 2012 ukončil magisterské štúdium na prestížnej Jazzovej Akadémii v Katowiciach (PL).
Je zakladajúcim členom výnimočnej Česko-Slovenskej jazzovej skupiny Vertigo, medzinárodného hudobného zoskupenia ''MaBaSo''(Maseli-Baranski-Šoltis), ktorého lídrom je rešpektovaný Poľský vibrafonista Bernard Maseli a ďalej členom legendárnej kapely -123minut. Spolupracoval s radou ďalších osobností domácej aj zahraničnej hudobnej scény: Arturo Sandoval, Linley Marthe, Erik Truffaz, Ivan Tásler, Jana Kirschner, Vince Mendosa, Ingrid Jensen, Ed Partyka, Ben Wendel, Yvonne Sanchez, Marta Kubišová, Peter Lipa a mnoho ďalších. Okrem koncertnej činnosti pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu J. Ježka a Hudobnej Akadémii v Prahe.

 

Výuka

- technika nástroja, koordinácia, interpretácia
- základy polymetrie a rytmické delenie
- indický rytmický systém ''konnakol''
- melodické vnímanie hry na sadu
- hudobná komunikácia a improvizácia

 


spiner

 

Daniel Špiner

klavír a akordeón

Narodil sa v Levoči, študoval na konzervatóriu v Košiciach a následne na Vysokej škole so zameraním na klasickú vážnu hudbu. Vyštudoval štvorročné štúdium jazzovej hudby, improvizácie a jazzovej interpretácie. Momentálne sa venuje koncertnej aj kompozičnej činnosti. Koncertne spolupracuje už 14 rokov s Katarínou Koščovou. Spolupodieľal sa na jej viacerých albumoch. Šesť rokov koncertuje aj s Martinom Geišbergom a ich posledný album "Na modrej Planéte" bol ocenený v kategórii world/jazz music na Rádiohlavách za rok 2019. Z ďalších spoluprác stojí za spomenutie letná koncertná spolupráca s Katarínou Knechtovou a posledný rok je prizývaný aj na koncerty so Simou Martausovou. Koncertne a divadelne spolupracuje aj v projekte "Korene" - hudobno poetické predstavenie Slovenského Národného divadla v spolupráci s Táňou Pauhofovou.Autorsky a kompozične sa realizuje v rôznych divadlách po Európe, hlavne však na Slovensku a v Čechách. Od bábkových divadiel, cez činoherné predstavenia a muzikály. Účinkuje v nich nielen ako klavirista, autor a aranžér, ale aj ako hráč na akordeón. Pedagogickej činnosti sa v súčasnosti venuje v rámci súkromných lekcií, no bol aj pedagógom na konzervatóriu.

 

Výuka

Piano

- štýlová interpretácia v rámci jazzovej, klasickej a populárnej hudby

- hudobný klavírny sprievod speváka, ako na to, v rámci rôznych hudobných žánrov a štýlov, no aj v inštrumentálnych skladbách

- improvizácia s dôrazom na jazzovú hudbu,

Syntetizátor

-práca so zvukom, modulácia zvuku a výber zvuku

- aranžovanie hudby za pomoci syntetických zvukov

Akordeón

- využitie ako farebný hudobný prvok na motivickú prácu a beglajty

Kompozícia

- kompozične princípy na skladanie piesní, harmonické vzťahy, analýza skladieb a piesní a ich využitie pre vlastnú tvorbu

- nahrávanie a záznam zvuku a práca s programom Ableton Live

 

 

Workshopy  Koncerty

Témy workshopov budú vytvorené na základe potrieb a požiadaviek účastníkov letnej školy.

Koncert pedagógov

Začiatkom týždňa sa lektori predstavia v samostatnom koncerte pre účastníkov kurzov i verejnosť. 

 

 

Jam session

Počas kurzov prebehnú kolektívne muzicírovania, v ktorých študenti môžu pod vedením lektorov prakticky vyskúšať svoje novonadobudnuté zručnosti, vyskúšať si súhru v rôznych formáciách a odohrať s nimi svoje autorské skladby, na ktorých budú počas kurzov pracovať. Účastníci budú lektormi v jamsessions vedení k zdokonaleniu vnímania skupiny - namiesto svojich individuálnych záujmov sa budú učiť v danom momente vnímať skupinu ako jeden organický celok.

 

 

Záverečný koncert

Koncert, ktorý bude vytvorený počas letnej školy. Na účinkovanie na ňom budú na základe celotýždennej práce lektormi vybraté najlepší študenti, formácie a skladby.

 

 

 

Program

Nedeľa
príchod účastníkov
16.30 - 18.00 – workshop „Rytmika“
19.30 - 21.30 – jam sesion

 

Pondelok
08:30 – 13:30 individuálne hodiny
15:30 – 17:00 workshop (bude upresnené)
19:30 – 21:30 jam session

 

Utorok
08:30 – 13:30 individuálne hodiny
15:30 – 17:00 workshop (bude upresnené)
19:30 – 21:30 koncert pedagógov

Streda
08:30 – 13:30 individuálne hodiny
15:30 – 17:00 workshop (bude upresnené)
19:30 – 21:30 jam session

 

Štvrtok
08:30 – 13:30 individuálne hodiny
15:30 – 17:00 workshop (bude upresnené)
19:00 – 20:30 záverečný koncert účastníkov

 

Piatok
08:30 – 13:30 individuálne hodiny

 

 

Cena Letnej školy je 350€ (v sume je ubytovanie v bungalovoch, strava a lektorné počas celého trvania Letnej školy)

účastnícky poplatok: 100 eur - bez stravy a ubytovania 50 eur - pozorovateľ

 

Miesto konania hotel Orava: http://hotelorava.sk

Informácia k storno poplatku za pobyt na letnej škole: 3 týždne vopred - 30 % 14 dní - 50 % 10 a menej dní - 70 %

(alebo nájdenie adekvátnej náhrady za seba - v akomkoľvek čase)

 

 

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU